ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ
ΚΥΠΡΟΥ 2021

25 Φεβρουαρίου - 25 Μαρτίου

TRAMES

TRAMES Η ανάπτυξη οκτώ «έξυπνων τουριστικών διαδρομών», η διοργάνωση 7 Φόρουμς κάτω από την ομπρέλα ενός ευρύτερου Φεστιβάλ Διαπολιτισμικού Διαλόγου και η δημιουργία ενός βιντεοπαιχνιδιού βασισμένο στις μεσογειακές εμπορικές οδούς των αρχαίων Φοινίκων είναι οι κύριοι στόχοι του Ευρωπαϊκού έργου TRAMES το οποίο επιχειρεί τη δημιουργία και προώθηση καινοτόμων τουριστικών προϊόντων σε πέντε πιλοτικές περιοχές στη λεκάνη της Μεσογείου.
Διαβάστε περισσότερα…

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΚΥΠΡΟΥ

Το Κυπριακό Εικονικό Φόρουμ αποτελεί μέρος του «Φεστιβάλ Διαπολιτισμικού Διαλόγου» του έργου TRAMES το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 7 Φόρουμς; 3 στην Ιταλία (Τοσκάνη, Σικελία και Πούλια), 1 στην Κύπρο, 1 στην Ισπανία, 1 στη Μάλτα και 1 στην Ελλάδα. Τα Φόρουμς αυτάς στοχεύουν στην επικοινωνία της έννοιας του δημιουργικού τουρισμού TRAMES και στην παροχή ευκαιριών στους ενδιαφερόμενους του τουριστικού κλάδου να δικτυωθούν, να σχηματίσουν συμμαχίες και να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Υπό την Αιγίδα:

Κοινοπραξία TRAMES:

         

                

         

Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συγγραφέων του και μόνο και αποτελεί αποκλειστική δική τους ευθύνη. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις του Εκτελεστικού Οργάνου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή οποιουδήποτε άλλου Οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχει.

TOP